mapa, kulturno istorijske celine, srenjski rudnik

PROSTORNA KULTURNO ISTORIJSKA CELINA SRENJSKI RUDNIK

 

 

01. Aleksandrov potkop

02. Mašinska radionica

03. Muzej rudarstva

04. Restoran "Proleće"

05. Mesna kancelarija

06. Stara direkcija

07. Stara škola

08. Kuća u Inženjerskoj ulici

09. Lift sa mašinskim postrojenjem

10. Kuće u Radničkoj ulici

11. Crkva Svetog Prokopija

12. Sokolski dom

13. Železnička stanica

14. Bratinska blagajna